Er du i tvivl om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse?

Hvilke typer byggeri skal der ansøge om byggetilladelse?

Er du i tvivl om jeres kommende byggeprojekt kræver byggetilladelse eller blot skal anmeldelses til BBR, så kan du her blive klogere på hvad jeres byggeprojekt kræver.

Man skal være opmærksom på at hvis der kræves byggetilladelse, skal man påregne mellem 6-10 ugers behandlingstid afhængigt af hvilken kommune der søge i. De fleste kommuner tager også et gebyr for behandling af jeres byggetilladelse, denne pris variere meget fra kommune til kommune.

Der kan i visse tilfælde være helt specielle forhold til ansøgning om byggetilladelse, i disse sager skal der søge dispensation eller jeres byggeri kræver en afvigelse fra byggeretten hvor der skal gennemføres naboorienteringer/partshøringer, ved dette skal man forvente en forlænget behandlingstid end den anslåede fra kommunen.

Byggeri der kræver en byggetilladelse, inden opstart af byggeri

 • Enfamiliehus, stuehus
 • Rækkehus, kædehus og dobbelthuse
 • Sommerhus
 • Anneks
 • Udnyttelse af tagetage
 • Tilbygninger til ovennævnte
 • Hævet terrasse, hvis den er over 30 cm fra terræn.
 • Udestuer og vinterstuer
 • Kviste, karnapper, o.lign. hvorved husets etageareal udvides.
 • Væsentlige anvendelsesændringer – F.eks. når en garage eller udhus ønskes indrettet til beboelse.
 • Garager, carporte og udhuse over 50 m² – Under 50 m², kræves der ikke en byggetilladelse men skal blot indberettes til BBR når du er færdig. Læs mere om dette i afsnittet nedenunder.
 • Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt sommerhuse og stuehuse. Er bygningen fredet eller bevaringsværdig skal du være opmærksom på evt. bevarende lokalplan. Nedrivningen skal ske under hensyntagen til nabogrunde.

Byggeri der kræver indberetning til BBR når du er færdig

 • Garager og carporte på højst 50 m²
 • Udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger på højst 50 m²
 • Tilbygninger til ovennævnte, når arealet efter tilbygningen højst bliver 50 m²
 • Satellitantenner (parabol) med en diameter over 1,0 m – Der kan være regler i en lokalplan, der skal følges, også for antenner med en diameter under 1,0 m.

Hvis du ønsker at opføre en garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende  eller en tilbygning hertil, skal du være opmærksom på at bygningsreglementet for nyligt er ændret i forhold til hvad du kan opføre uden en byggetilladelse. I henhold til det gældende bygningsreglementet må man opføre og tilbygge til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m² og placeres på terræn.

Det vil altså sige at hvis i har en garage i dag på 30 m² kan i kun opføre en bygning på i alt 20 m² uden at skulle ansøge om en byggetilladelse.

Byggeri der ikke kræver byggetilladelse men skal overholde bygningsreglementet 

 • Indvendige ombygninger – Etagearealet må ikke udvides og der må ikke ske væsentlige anvendelsesændringer.
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassinner, havepejse, hegnsmure og terrasser – Bemærk dog hegnslovens bestemmelser og at de almindelig afstandsbestemmer til naboskel gælder for svømmebassiner, hævede terrasser (Maks. 30 cm over terræn) og skorstene (mindst 2,5 m fra nabo- og sti skel).
 • Nedrivning af garager, carporte og udhuse og småbygninger under 50 m².
 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder – Skorstensfejeren skal underrettes, og ildstedet må først tages i brug, når skorstensfejeren har synet. Indretning af et helt nyt fyrrum vil dog kræve, at man anmelder det til kommunen.
 • Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning – Bemærk dog eventuelle bestemmelser i lokalplan eller tinglyste servitutter. Mange lokalplaner har bestemte regler for hvilke materialer, der må bruges.

Laver man noget af ovenstående f.eks. et ekstra badeværelse eller et værelse mere skal man huske at indberette det til BBR.