Er du i tvivl om dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse?

 

Hvilke typer byggeri skal der ansøge om byggetilladelse?

Er du i tvivl om jeres kommende byggeprojekt kræver byggetilladelse eller en anmeldelse, kan du her blive klogere på hvad jeres byggeprojekt kræver.

Man skal være opmærksom på at hvis der kræves byggetilladelse, skal man påregne mellem 6-10 ugers behandlingstid afhængigt af hvilken kommune der søge i. Kommunerne tager også et gebyr for behandling af jeres byggetilladelse, denne pris variere meget fra kommune til kommune.

Der kan i visse tilfælde være helt specielle forhold til ansøgning om byggetilladelse, i disse sager skal der søge dispensation og sågar nabohøringer, ved dette skal man forvente en forlænget behandlingstid end den anslåede fra kommunen.

 

Byggeri der kræver en byggetilladelse, inden opstart af byggeri

 • Enfamiliehus, stuehus
 • Rækkehus, kædehus og dobbelthuse
 • Sommerhus
 • Tilbygninger til ovennævnte
 • Udestuer og vinterstuer – Uanset om de er opvarmede eller ej
 • Kviste, karnapper, o.lign. hvorved
 • husets etageareal udvides
 • Væsentlige anvendelsesændringer – F.eks. når en garage eller udhus ønskes indrettet til beboelse.
 • Garager, carporte og udhuse over 50 m² – Under 50 m², kræves der en anmeldelse

 

Byggeri der kræver en anmeldelse om byggearbejde inden opstart af byggeri

 • Garager og carporte på højst 50 m²
 • Udhuse, drivhuse, overdækkede
 • terrasser, og lignende bygninger på højst 50 m²
 • Tilbygninger til ovennævnte, når arealet efter tilbygningen højst bliver 50 m²
 • Nedrivning af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt sommerhuse og stuehuse. Er bygningen fredet eller bevaringsværdig? Vær opmærksom på evt. bevarende lokalplan. Nedrivningen skal ske under hensyntagen til nabogrunde.
 • Satellitantenner (parabol) med en diameter over 1,0 m – Der kan være regler i en lokalplan, der skal følges, også for antenner med en diameter under 1,0 m.

 

Byggeri der hverken kræver tilladelse eller anmeldelse, inden du begynder at bygge?

 • Småbygninger som f.eks. udhuse på under 10 m²
 • Indvendige ombygninger – Etagearealet må ikke udvides og der må ikke ske væsentlige anvendelsesændringer.
 • Byggearbejder ved åbne svømmebassinner, havepejse, hegnsmure og terrasser – Bemærk dog hegnslovens bestemmelser og at de almindelig afstandsbestemmer til naboskel gælder for svømmebassiner,hævede terrasser og skorstene (mindst 2,5 m fra nabo- og sti skel).
 • Nedrivning af garager, carporte og udhuse på under 50 m², samt småbygninger på under 10 m².
 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder – Skorstensfejeren skal underrettes, og ildstedet må først tages i brug, når skorstensfejeren har synet. Indretning af et helt nyt fyrrum vil dog kræve, at man anmelder det til kommunen.
 • Udskiftning af vinduer, døre, udvendig facadebeklædning og tagbeklædning – Bemærk dog eventuelle bestemmelser i lokalplan eller tinglyste servitutter. Mange lokalplaner har bestemte regler for hvilke materialer, der må bruges.