Visualisering – Køge: (2013)

Unik funkis villa i 2 plan på 272 m² hvor byggetilladelse.nu har udført en 3d model samt visualiserings billeder af de indvendige forhold.

Bygherre stod i en indledende fase hvor de havde mange tvivlsspørgsmål som de gerne ville have belyst inden de endelige beslutninger blev truffet. Det var bl.a. problematikker vedr. lysforhold, vindues-størrelser, lofthøjder og rumfornemmelsen som de gerne ville have belyst. Kunden følte at disse billeder var til meget stor hjælp for at træffe de rigtige beslutninger.