Tilbygning – Fredericia: (2015)

Eksisterende 1½-plans byhus på 135 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 10 m².

Byggetilladelse.nu har udført et projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Bygherre valgte en lokal murermester til stå for
hovedentreprisen af opgaven.

Tilbygning og garage – Haderslev: (2015)

Eksisterende 1-plan hus på 124 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 18 m²
samt garage på 60 m².

Byggetilladelse.nu har udarbejdet et komplet myndighedssæt til ansøgning om
byggetilladelse samt skitseforslag ud fra bygherres ideer til projektet.

Tilbygning samt totalrenovering – Fredericia: (2014)

Eksisterende 1½ plans hus på 104 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 19 m².

Byggetilladelse.nu har udført projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Der er ligeledes blevet udført byggetilsyn under
udførelsen af byggearbejdet, da dette blev udført af en hovedentreprenør.

Tilbygning – Støvring: (2014)

Eksisterende 1-plans hus på 113 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 82 m².

Byggetilladelse.nu har et komplet myndighedssæt til ansøgning om byggetilladelse.
Bygherre valgte en lokal tømrermester til stå for hovedentreprisen af opgaven.

Tilbygning samt totalrenovering – Fredericia: (2014)

Eksisterende 1½ plans hus på 123 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 50 m²,
samt en garage på 49m².

Byggetilladelse.nu har udført projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Der er ligeledes blevet udført byggetilsyn under
udførelsen af byggearbejdet, da dette blev udført af bygherre selv og ønskede
hjælpe til denne proces.

Tilbygning – Middelfart: (2014)

Eksisterende 1½-plans hus på 133 m² ønskes udvidet med en tilbygning på 28 m².

Byggetilladelse.nu har udført et skitseforslag samt et 3D billeder, for hjælpe bygherre
med at gøres deres tanker og ideer mere konkrete. Forslaget skal bruges til at indhente
prisoverslag samt godkendelse i banken.

Tilbygning – Hvidovre: (2014)

Eksisterende 1-plans hus på 107 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 20 m².

Byggetilladelse.nu har udført projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Bygherre står selv for udførelsen  af byggearbejdet,
hvor byggetilladelse.nu har har udført spærplan til udførelsen.

Tilbygning i Egeskov – Fredericia: (2014)

Eksisterende 1½-plans hus på 161 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 33 m².

Byggetilladelse.nu har udført et projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Bygherre valgte en lokal tømrermester til stå for
hovedentreprisen af opgaven.

Tilbygning – Faxe Ladeplads: (2014)

Eksisterende 1½ plans hus på 149 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 28 m².

Byggetilladelse.nu har udført projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Der er ligeledes blevet udført visualiserings billeder i
forbindelse med projektforslaget. Bygherre står selv for udførelsen  af byggearbejdet.

Tilbygning og garage – Vejle: (2013)

Eksisterende 1-plan hus på 122 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 38 m² samt garage på 49 m².

Byggetilladelse.nu har udført projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Arbejdet er udført for en lokal tømrermester som har stået for hovedentreprisen af opgaven.

Tilbygning – Vejle:

Eksisterende 1-plan hus på 125 m² er blevet udvidet med en tilbygning på 40 m².

Byggetilladelse.nu har udført projektforslag samt et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Der er ligeledes blevet udført byggetilsyn under
udførelsen af byggearbejdet, da dette blev udført af en hovedentreprenør.

Tilbygning – Gårslev:

Tilbygning på ca. 40 m² til et 1-planshus (under udførelse)

byggetilladelse.nu har udarbejdet 2 projektforslag i forbindelse med valg af
indretning. Der er ligeledes udført et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Bygherre står selv for alt udførelse af byggearbejdet.

Tilbygning – Odense:

Tilbygning på ca. 12 m²+ 42 m² terrasse til mindre erhverv

byggetilladelse.nu har udarbejdet et projektforslag i forbindelse med valg af
indretning. Der er ligeledes udført et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Bygherre står selv styring af alt udførelse af byggearbejdet.

Udestue – Haderslev: (2013)

Udestue på ca. 18 m² hvor eksisterende udestue rives ned og erstattes med en ny.

byggetilladelse.nu har udarbejdet et projektforslag i forbindelse med valg af materialer samt placering af vinduer, døre mv. Der er ligeledes udført et komplet myndighedssæt til
ansøgning om byggetilladelse. Bygherre står selv for styring af alt udførelse af byggearbejdet.