Energiberegning og varmetabsramme

Vi kan tilbyde udarbejdelse af følgende:

 • Varmetabsramme
 • Energiberegning
 • Beregning af konstruktioners U-værdier
 • Rentabilitetsberegning ved efterisolering/renovering

Energiberegning:

Når der skal bygges et nyt hus skal man ansøge om en byggetilladelse ved sin kommune. For at kunne opfylde bygningsreglementet BR10 krav skal der udarbejdes en energiberegning som dokumentere at det tilladte energiforbrug overholdes.

Prisen afhænger af husets kompleksitet, men for et almindeligt 1-plans hus koster det 3000 -, ekskl. moms.

For at der kan udarbejdes en energiberegning skal der bruges følgende dokumenter:

 • Byggetegninger af huset (situationsplan, planer, facader, tværsnit)
 • Dokumentation på vinduernes data (glassets u-værdi og g-værdi)
 • Hvilken varmekilde bruges der opvarmning(Fjernvarme, gas, olie eller lign.)
 •  Ventilation af huset, skal det foregå mekanisk eller naturligt
 • Generelle data vedr. tekniske installationer(Varme, vand, el osv.)

Vi vil i forløbet sammen med jer finde de nødvendige dokumenter, og i sager hvor der ikke kan fremskaffes de nødvendige dokumenter, er det muligt at indtaste nogle standardværdier.
Kontakt os og vi finder altid en løsningen sammen med kunden.

Varmetabsberegning:

Når der skal bygge en tilbygning eller der udnyttes en 1.sal, skal der udarbejdes en varmetabsberegning. Denne beregning er ikke så omfattende som en energiberegning, da bygningens varmeforsyning og ventilationsluftmængde ikke skal registreres.

Prisen afhænger af tilbygningens kompleksitet, men for en lille tilbygning koster det 2250 -, ekskl. moms.

For at der kan udarbejdes en varmetabsberegning skal følgende dokumenter bruges:

 • Byggetegninger af huset (situationsplan, planer, facader, tværsnit)
 • Dokumentation på vinduernes data (glassets u-værdi og g-værdi)
 • Hvordan opvarmes tilbygningen (gulvvarme eller radiator)
 • Data på den eksisterende væg samt evt. vinduer som tilbygningen støder op mod

Kontakt os og vi finder altid en løsningen sammen med kunden om de nødvendige dokumenter.